FARNÍ KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE VE VIZOVICÍCH

Negarantovaná informace
Telefon:+577 452 880, 577 019 164 (farnost)
Odpovědná osoba:Římskokatolická farnost Vizovice
Pro detail klikni
Zobrazení na mapě

Farní kostel sv. Vavřince je výrazná pohledová dominanta města a městské památkové zóny. Trojlodní stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí je z r. 1792. Na jižní straně kněžiště je sakristie s oratoří. Kolem věže je otevřený ochoz, na věži hodinový ciferník.