KONVENT MILOSRDNÝCH BRATŘÍ - NEMOCNICE VE VIZOVICÍCH

Negarantovaná informace

Řadová barokní budova z roku 1781 se středním risalitem. Ve vrcholu risalitu dvojitý klenák s erbem. Nad risalitem tvarovaný štít s erbem, nápisem a letopočtem: M D C C L X X X I . Součástí budovy je veřejná lékárna a secesní kaple zbudovaná počátkem 20. století. Za budovou je neveliký dvůr a zahrada.
Na žádost (ze dne 27. 1. 1781) zakladatelky Marie Antonie, manželky Krištofa hraběte z Blümegen stavbu kláštera povolil císař Josef II, protože v té době nebyl ve Vizovicích žádný ústav, který by se staral o nemocné. Pouze lazebník v panských lázních a místní bylinářky. V r. 1993 znovuotevření a obnovení činnosti nemocnice Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří.