KAPLIČKA NA MARIÁNSKÉ HOŘE V ALBRECHTICÍCH V JIZERSKÝCH HORÁCH

Negarantovaná informace
Místo:Albrechtice v Jizerských horách
GPS:50°46'51,690"N, 15°15'55,720"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Již v 16. století byla v Albrechticích zbudována kaple pro sošku Panny Marie nalezenou bývalým domorodcem panem Bittnerem. Od té doby byla vroucně uctívána obyvateli z celého okolí. V nedávných desetiletích ale nastalo období, kdy se na úctu k Panně Marii na tomto místě zapomnělo. V roce 1990 však byla obnovena tradice pouti ke kapličce na Mariánské Hoře. V květnu 1994 byla kaplička poničena a milostná soška Panny Marie odcizena. Místními farníky byla zrekonstruována nová socha Panny Marie a při následující Mariánské pouti v roce 1995 byla kaplička znovu vysvěcena.

ZDROJ INFORMACÍ: www.albrechtice-jh.cz