ŽIDOVSKÝ HŘBITOV MIKULOV

Negarantovaná informace
Místo:Židovský hřbitov Mikulov
Telefon:+420 519 512 368
Email:info@merlin.cz; marieleskovjanova@seznam.cz
WWW:http://www.rmm.cz/czech/hrbitov.html
GPS:48°48'36,931"N, 16°38'13,944"E
Odpovědná osoba:Spolek přátel židovské kultury v Mikulově
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Mikulovský hřbitov najdete na okraji židovské čtvrtě na svahu pod Kozím hrádkem. Zde končily svou pozemskou pouť celé generace zdejších Židů. Hřbitov byl několikrát rozšiřován, nedostatek prostoru vedl k nutnosti pohřbívat mrtvé ve vrstvách nad sebou. Nyní hřbitov pokrývá plochu téměř dvou hektarů.

HISTORIE

Hřbitov musel být založen nedlouho po konstituování židovského osídlení, tedy nejpozději v polovině 15. století.
Mikulov byl nejbližším městem, kam se Židé v letech 1421 a 1670 po vypovězení z Vídně a Dolního Rakouska mohli uchýlit. Město bylo strategicky výhodně umístěno na obchodní cestě z Vídně do Brna. Byl zde vstřícný postoj vrchnosti a to umožnilo rychlý rozkvět židovské obce. Ta se rozvinula v největší židovskou obec Moravy, která představovala politické, náboženské a kulturní centrum moravských Židů v čele se zemským rabínem. Od 16. století měla mikulovská židovská obec vlastní volenou samosprávu v čele s rychtářem, existovala zde evropsky významná škola talmudských učení (ješíva). Židé vynikali výborně vedeným obchodem a řemesly. Obchodovali s kramářským zbožím, dobytkem, kůžemi, vínem, vlnou i peřím a především s penězi. Měli ve své čtvrti vlastní školy, obchody, lázně, modlitebny i hřbitov.

ZAJÍMAVOSTI

Pravděpodobně v polovině 19. století byly stovky starších náhrobků použity ke stavbě oddělujících tarasů budovaných při uličkách mezi některými ze sekcí.
Ze zhruba 4 000 náhrobků je nejstarší dochovaný čitelný kámen z roku 1605.
Nejcennější částí pohřebiště je takzvaný rabínský vršek, na němž odpočívají věhlasní moravští zemští rabíni Menachem Mendl Krochmal (zemřel 1637), Šemuel Šmelke Horovic (z. 1778) a Mordechaj Benet (z. 1829).

EXPOZICE

„Židovské tradice a zvyky” - společná expozice Regionálního muzea v Mikulově a Spolku přátel židovské kultury v Mikulově zaměřující se na pohřební ritus Židů, dějiny mikulovský Židů a ghetta.

PROVOZNÍ DOBA

 • Sezónní provoz
 • duben, květen, září, říjen úterý–neděle 11:00-17:00 hod., poslední prohlídka 16:30
 • červen–srpen denně 10:00–18:00 hod., poslední prohlídka 17:30

CENÍK

 • Plné: 30 Kč
 • Snížené: 20 Kč

DOSTUPNOST

 • Vzdálenost vzdušnou čarou: 350 m z centra Mikulova
 • Vlakem: železniční stanice Mikulov, vzdálenost 1,5 km
 • Autobusem: zastávka Mikulov, Pod Kozím hrádkem, vzdálenost 100 m
 • Pěšky: červená TZ, Vinařská NS Mikulov
 • Na kole: cyklotrasa č. 5044, Moravská vinná, Stará hora
 • Autem: parkoviště v centru města, placené

Zdroj informací: www.rmm.cz