HARRACHOVSKÝ ŠPITÁL - HORNÍ BRANNÁ

Negarantovaná informace
Adresa:Horní Branná čp. 3, 512 36 Horní Branná
Email:ou@hbranna.cz
GPS:50°36'35,254"N, 15°34'2,825"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Bývalý Harrachovký špitál dnes slouží jako Dům s pečovatelskou službou. Budova stojí proti Harrachovské hrobce. Hrabě Alois vystavěl špitál v r. 1710 a budova byla určena pro dvanáct zestárlých hraběcích služebníků, šest mužů a šest žen, kteří tu až do své smrti byli zaopatřeni vším potřebným. Dostávali tady ubytování, stravu a oděv; byly to zvláštní modré kabáty s harrachovským znakem na prsou. Ročně každý obdržel výslužné 58 zlatých a 42 krejcarů. Povinnost těchto chovanců byla každý den vždy o třetí hodině odpolední, jakmile na špitální věži zazněl zvonek, odebrat se do špitální kaple sv. Aloise na modlení. Špitál měl také svého správce, v r. 1740 jím byl Jan Jiří Wolf.

Do roku 1987 sloužila budova jako byty nejnižší kategorie. Poté byla budova špitálu zbourána. Původní zdivo bylo ponecháno jen u kaple sv. Aloise. Na stejném půdorysu vznikla nová stavba, jejíž vnější vzhled se neliší od původní historické. Vnitřek však byl upraven na malometrážní byty s elektrickým vytápěním. Kromě 28 bytových jednotek, které slouží ještě soběstačným seniorům, se v budově nachází klubovna, jídelna, ordinace praktického a zubního lékaře, prádelna a místnost pedikérky. Vnitřek objektu tvoří rozsáhlé atrium. Jeho oficiální název zní Dům s pečovatelskou službou. Je provozován a finančně dotován obcí.

Součástí komplexu je kaple sv. Aloise. Na věžičce byla původně socha sv. Aloise, která byla v roce 1879 nahrazena kovovým křížem. Zvonek umístěný ve věžičce byl v I. světové válce zrekvírovaný. V kapli byl dřevěný oltář s obrazem sv. Aloise a lavice. Oltář byl v roce 1883 opraven a byl tam až do roku 1987, kdy při přestavbě celého špitálu byl i s lavicemi odstraněn. Oltářní obraz byl při tom těžce poškozen a jen díky převezení do jilemnického Krkonošského muzea byl zachráněn a následně velkým nákladem zrestaurován. Kaple je nyní prázdná a neslouží svému účelu. Žádné bohoslužby se zde nekonají.

Zajímavosti


Dostupnost

  • Vzdálenost vzdušnou čarou:
  • Vlakem:
  • Autobusem:
  • Pěšky: 120 m od turistického rozcestníku červené TZ - Horní Branná
  • Na kole: na cyklotrase 22, 4207
  • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: www.hbranna.cz, www.vikariatjilemnice.cz