PP JEŽŮVKA

WWW:http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/jezuv...
GPS:49°20'55,672"N, 18°0'39,672"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Mimo hranice oblasti CHKO Beskydy. PP Ježůvka představuje původně extenzivní pastviny se dvěmi lučními enklávami obklopenými převážně listnatým lesem. Nachází se v horním konci údolí Zádilský, v nadmořské výšce 430 až 525 m, asi 1,5 km severovýchodně od Vsetína. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno v r. 1956. Výměra 4,99 ha (louky 1,2 ha, lesní porosty 3,8 ha), ochranné pásmo 6 ha.