ŽIDOVSKÉ GHETTO A SYNAGOGA V HUMPOLCI

Negarantovaná informace

Ghetto dodnes zvané Židovské Město je tvořené náměstím a několika uličkami. Čtvrť byla pravděpodobně vystavěna v 18. století. Synagoga byla postavena v roce 1962, v 19. století k ní byla přistavěna apsida, ženská galerie a škola. Od roku 1961 byla budova využívána jako sbor církve čs. husitské. Židovský hřbitov založen okolo roku 1719, najdeme zde cenné náhrobky barokního a klasicistního typu.

ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz